Huhtikuu tunnetaan myös stressitietoisuuteen keskittyvänä kuukautena

Stressitietoisuuskuukautta on vietetty joka huhtikuu vuodesta 1992 lähtien, ja sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta modernin stressiepidemian syistä ja parannuskeinoista. Jokainen kokee stressiä jollain tasolla jossain vaiheessa elämäänsä. Aikuisten lisäksi myös lapset voivat kärsiä stressistä, mutta heidän stressilähteensä ja reaktionsa siihen ovat erilaisia. Lasten stressin oireet voivat ilmetä tarkkaavaisuuden puutteena, mielialan muutoksina, liioiteltuina reaktioina olosuhteisiin nähden, ruokailutottumusten muutoksina, suoritusahdistuksena ja vähäisenä yleisenä kiinnostuksena. Myös keholliset oireet, kuten päänsärky ja vatsakivut, ovat yleisiä merkkejä stressistä.

Jos pitkäaikainen stressi ei pysy kurissa, se voi aiheuttaa monia fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia esimerkiksi heikentämällä immuunijärjestelmää. Krooninen stressi voi johtaa ahdistuneisuuteen ja masennukseen – häiriöihin, jotka ovat valitettavasti yleistymässä nuorilla. Siksi stressikierteen katkaiseminen tai vielä paremmin stressin ehkäiseminen on ratkaisevan tärkeää. Vanhemmat ja muut aikuiset voivat auttaa lapsia vastaamaan stressiin terveillä tavoilla. Miten voimme kuitenkin tukea lasten emotionaalista ja henkistä hyvinvointia vähentämällä heidän stressiään jo lähtökohtaisesti?

Uusien asioiden oppiminen ja onnistumisen kokemukset lisäävät itseluottamusta ja edistävät lasten emotionaalista hyvinvointia. Opiskeluun liittyvä stressi on kuitenkin yksi tekijä, joka lisää lasten päivittäisiä paineita. Päiväkodista yläkouluun lapset leikkivät ja oppivat uusia käsitteitä joka päivä. Joskus se voi käydä ylivoimaiseksi, ja on tärkeää, että vanhemmat sekä kasvattajat tunnistavat ja ymmärtävät, millä tavoin he voivat auttaa lapsia selviytymään paremmin erityisesti oppimisesta. Sanotaan, että koulu on lasten työtä, ja tämä olisi otettava huomioon, kun suunnittelemme opetustoimintaa. Oppimista voidaan helpottaa esimerkiksi käyttämällä digitaalisia opetusleluja. Näin lapset voivat odottaa kouluaikaa innolla sen sijaan, että stressaavat siitä. Siksi muun muassa Time Magazinen palkitseman Osmon kaltaiset teknologiat voivat tukea lasten kasvua ja koulutusta, edistää luovuutta leikin avulla sekä antaa hyödyllistä tietoa terveellä ja tehokkaalla tavalla. 

Osmo-pelit ovat vuorovaikutteisia opetusleluja, jotka tukevat stressitöntä oppimista. Monet lapset ovat liian kiireisiä, jotta heillä olisi aikaa luovaan leikkiin tai rentoutumiseen koulun jälkeen. Osmo yhdistää oppimisen ja leikkimisen mielekkäällä sekä ehdottoman hauskalla tavalla. Näin oppiminen ei kuormita lapsia liikaa vaan antaa heille iloisen kokemuksen samalla, kun STEM-taidot kehittyvät lähes huomaamatta. Reaaliaikaisen ääni- ja visuaalisen palautteen ansiosta lapset voivat oppia kokeilemalla stressittömässä ympäristössä. Osmon avulla oppiminen voi tapahtua kotona tai luokkahuoneessa.

Osmolla on erilaisia vaihtoehtoja, jotka tarjoavat jokaiselle pienelle oppijalle jotakin. Esimerkiksi:

Creative Starter Kit on peli, joka yhdistää tosielämän piirrokset sekä ruudulla tapahtuvan toiminnan ja ruokkii lapsen sisäistä taiteilijaa. Se edistää loputonta mielikuvitusta ja on rentouttavan hauska. 

Coding Starter Kit on käytännönläheinen koodauspeli 5-10-vuotiaille lapsille. Seuraa, kuinka lapsesi oppii koodaamaan, kun hän yhdistää värikkäitä palikoita fyysisessä maailmassa kartoittaen seikkailun näytöllä.

Genius Starter Kit sisältää kaiken, mitä lapset tarvitsevat kokeakseen käytännönläheistä oppimista ja digitaalista hauskanpitoa viidellä eri tavalla.

Luomalla ympäristön, joka tekee kouluun liittyvästä toiminnasta kotona hauskempaa, voit auttaa lapsia pysymään mukana oppimisessa ilman ylimääräistä stressiä!

Vastaa