Hakusanamarkkinointi: Tehokas tapa tavoittaa oikeat asiakkaat

Hakusanamarkkinointi on internetin hakukoneissa tapahtuvaa mainontaa. Hakusanamarkkinoinnilla yritys voi saada mainoksensa näkyviin hakutulosten kärjessä, kun käyttäjät tekevät hakuja, jotka liittyvät yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Hakusanamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa oikeat asiakkaat juuri silloin, kun he ovat kiinnostuneita yrityksen tarjonnasta.

Hakusanamarkkinoinnin hyödyt

Hakusanamarkkinoinnin hyödyt ovat seuraavat:

 • Kohdistettu mainonta: Hakusanamarkkinoinnilla mainos voidaan kohdistaa hyvin tarkasti tietyille kohderyhmille, esimerkiksi sijainnin, kiinnostuksen kohteiden tai jopa käyttäjän aiempien hakujen perusteella. Tämän ansiosta mainokset näkyvät vain niille käyttäjille, jotka ovat todennäköisemmin kiinnostuneita yrityksen tarjonnasta.
 • Nopeat tulokset: Hakusanamarkkinoinnilla tuloksia voidaan nähdä nopeasti. Mainokset alkavat näkyä heti, kun ne on luotu ja julkaistu.
 • Kustannustehokkuus: Hakusanamarkkinointi voi olla erittäin kustannustehokasta, jos mainontaa kohdistetaan tarkasti ja optimoidaan oikein.

Hakusanamarkkinoinnin tavoitteet

Hakusanamarkkinoinnilla voidaan tavoitella erilaisia tavoitteita, kuten:

 • Liikenteen lisääminen verkkosivuille: Hakusanamarkkinoinnin avulla voidaan saada enemmän kävijöitä verkkosivuille. Tämä voi auttaa parantamaan yrityksen näkyvyyttä ja kasvattamaan myyntiä.
 • Markkinointiviestinnän tehokkuus: Hakusanamarkkinoinnin avulla voidaan tehostaa yrityksen markkinointiviestintää. Mainoksilla voidaan kertoa yrityksestä, sen tuotteista tai palveluista ja tavoittaa uusia asiakkaita.
 • Myynnin kasvattaminen: Hakusanamarkkinoinnin avulla voidaan kasvattaa myyntiä. Mainoksilla voidaan ohjata käyttäjiä tekemään ostoksia yrityksen verkkosivuilla tai muissa myyntikanavissa.

Hakusanamarkkinoinnin toteutus

Hakusanamarkkinoinnin toteutus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

 1. Kohderyhmän määrittely: Ensimmäiseksi on määriteltävä, kenelle mainokset halutaan kohdistaa. Tämä tehdään määrittelemällä kohderyhmän sijainti, kiinnostuksen kohteet ja muut ominaisuudet.
 2. Hakusanojen valinta: Seuraavaksi on valittava oikeat hakusanat, joilla mainokset halutaan kohdistaa. Hakusanoja valittaessa on huomioitava, mitä käyttäjät etsivät hakukoneissa.
 3. Mainostekstien luominen: Mainostekstien tulee olla selkeitä, informatiivisia ja houkuttelevia. Mainosteksteissä tulee kertoa yrityksestä, sen tuotteista tai palveluista ja siitä, miten ne voivat auttaa käyttäjää.
 4. Mainosten asettaminen: Kun hakusanat ja mainostekstit ovat valmiit, mainokset voidaan asettaa hakukoneissa näkyviin.

Hakusanamarkkinoinnin optimointi

Hakusanamarkkinointia tulee optimoida säännöllisesti, jotta se olisi mahdollisimman tehokas. Optimointia tehdään seuraavilla tavoilla:

 • Hakusanojen seuranta: Hakusanamarkkinoinnin tehokkuutta voidaan seurata seuraamalla hakusanakohtaisia tuloksia. Tulosten perusteella voidaan tehdä muutoksia mainosteksteihin, hintatarjouksiin tai muihin asetuksiin.
 • Mainosten kohdistuksen parantaminen: Mainosten kohdistamista voidaan parantaa käyttämällä erilaisia kohdistusvaihtoehtoja, kuten sijainti-, aika- tai kiinnostuksen kohteistoimintoja.
 • Mainosten laskeutumissivujen optimointi: Mainosten laskeutumissivujen tulee olla laadukkaita ja houkuttelevia. Laskeutumissivujen tulee tarjota käyttäjille arvoa ja ohjata heitä tekemään haluttuja toimia, kuten ostamaan tuotteita tai palveluita.

Hakusanamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa oikeat asiakkaat juuri oikeaan aikaan. Hakusanamarkkinoinnin avulla yritys voi kasvattaa myyntiään, parantaa näkyvyyttään ja tehostaa markkinointiviestintäänsä.

Onko sinun yrityksessä markkinointi kunnossa? Jos ei, ota yhteyttä ertuki.fi

Vastaa